Általános szerződési feltételek

A Szolgáltató adatai:

Név: Novák Ákos egyéni vállalkozó
Székhely: 9151 Abda, Árpád u. 30.
Levelezési cím: 1163 Budapest, Üzbég u. 42.
Adószám: 67138731-1-28
Email cím: akos@boldogsagprojekt.hu
Bankszámlaszám: 16200223-10037218
Bank neve: MagNet Bank
NAIH: 93046/2016

és

Név: Happy Productions Kft.
Székhely: 9151 Abda, Árpád u. 30.
Levelezési cím: 1163 Budapest, Üzbég u. 42.
Adószám: 26156204-2-08
Email cím: akos@boldogsagprojekt.hu
Bankszámlaszám: 16200223-10069561
Bank neve: MagNet Bank
NAIH: 131380/2017

1. Általános

1.1 Novák Ákos e.v. és a Happy Productions Kft. székhelye 9151 Abda, Árpád u. 30. szám alatt bejegyzett cégek (a továbbiakban: ”Szolgáltató”) Boldogság Projekt néven on demand információ szolgáltatást biztosít a www.boldogsagprojekt365.hu címen vagy a Szolgáltató által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”).

1.2 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) a Szolgáltató és Ön mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek köthetnek a Szolgáltatóval. A Szolgáltató jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződést. A Szolgáltató a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget.

1.3 A jelen Felhasználási feltételek a Szolgáltatóra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket stb.), amelyeket a Szolgáltató a Felhasználó által a Szolgáltatóval megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánlhat. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek együtt alkotják a Felhasználó és a Szolgáltató között irányadó szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”). A Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.

1.4 A Szolgáltatás a Szolgáltatótól történő megrendelését követően a Szolgáltató a Felhasználó által az alábbi 4. pont szerinti regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A fenti visszaigazolás tartalmazza a Szerződés szövegét is. A Szerződés akkortól tekinthető megkötöttnek, amikor a Felhasználó a Szerződést a megrendelés megerősítésére szolgáló gombra kattintva elfogadja a Weboldalon.

1.5 A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) a Szolgáltató tárolja, míg a Felhasználó a Szerződés szövegét a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. A jelenleg érvényes Felhasználási feltételek elérhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak a Szolgáltató általi kezelésre vonatkozó adatvédelmi szabályzat a Weboldalon szintén megtalálható.

2. A szolgáltatás tartalma

Terület:

2.1 A Szolgáltatást elsősorban Magyarország területén (a továbbiakban: ”Terület”) lehet igénybe venni. A Felhasználók akkor is igénybe vehetik ideiglenes jelleggel a Szolgáltatást, amikor az Európai Gazdasági Térség (A továbbiakban “EGT”) tagállamaiban utaznak, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2017/1128 számú, az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendeletével.

Tartalom

2.2 A Szolgáltatás a Szolgáltató által saját belátása szerint hónapról hónapra cikkeket, videókat, hírleveleket és leckéket adhat ki, online képzéseket készíthet és élő rendezvényeket szervezhet. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon hónapról hónapra megjelenő kiadványokra vagy eseményeken való részvételre. A Szolgáltató igyekszik folyamatosan bővíteni a Felhasználók által elérhető kiadványokat és eseményeket. A Szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően a későbbiekben hónapról hónapra bővül vagy aktualizálódik. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

A Szolgáltató a jövőben jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni. Különböző szolgáltatási csomagok bevezetése esetén a Felhasználó saját választása szerint vásárolhat bármelyik csomagból.

Előfizetés

2.3 A Felhasználó éves vagy havi díj ellenében előfizethet a Szolgáltatás bizonyos tartalmaira vagy – ha elérhető – a Szolgáltatás kiválasztott csomagjaihoz, és hozzáférést szerezhet ahhoz.

2.4 A Szolgáltató saját hatáskörében úgy dönthet, hogy a Szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen is felajánja az ajánlatban, illetve a Szerződésben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: ”Próbaidőszak”). A Felhasználó a Próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a Szolgáltatást, anélkül, hogy a Szolgáltatásért fizetnie kellene.

2.5 A Felhasználó tizenkét (12) egymást követő hónapban mindig csak egyszer jogosult Próbaidőszakra. A Szolgáltató a Próbaidőszakra való jogosultságot a Felhasználótól kapott adatok, így különösen, de nem kizárólag az e-mail cím, a bankkártya adatok és/vagy eszköz azonosítószám alapján ellenőrizheti annak érdekében, hogy a Próbaidőszakkal kapcsolatos visszaéléseket megakadályozza. Amennyiben a Szolgáltató azt gyanítja, hogy valaki visszaél a Próbaidőszakkal vagy annak igénybevételére vonatkozó bármilyen szabályt megszeg, a Szolgáltató jogosult azonnal fellépni a visszaélés megszüntetése érdekében akár úgy is, hogy az illető előfizetését felmondja.

2.6 Ha a Felhasználó nem mondta fel a Szerződést a Próbaidőszak alatt, a Próbaidőszak automatikusan, a Felhasználónak küldött értesítés nélkül átalakul rendes előfizetéssé, amelyért a Felhasználó a rendes előfizetési díjat köteles megfizetni. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem kíván fizető Felhasználóvá válni, akkor köteles a Szerződést a Próbaidőszak alatt felmondani. A Próbaidőszak utolsó napja folyamatosan megtalálható a Felhasználó fiókjában.

2.7 A Szolgáltató és szerződéses partnerei időről időre kuponokat kínál fel a Felhasználóknak, amivel a Szolgáltatás igénybe vehető. Amennyiben az egyedi kampányokra vonatkozó szabályzatok másként nem rendelkeznek, ha egy Felhasználó egy kupont bevált, akkor egy alkalommal promóciós jelleggel és korlátozott ideig hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (ami a Próbaidőszakon túli további ingyenes vagy fizetős időszakot jelenthet) (a továbbiakban: „Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszak”). A Felhasználók tizenkét (12) egymást követő hónapban mindig csak egyszer jogosultak kupont felhasználni, illetve egyszer jogosultak kupon kampányba részt venni).

3. A Szolgáltatás igénybe vétele

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon (részletesebben lásd a 4. bekezdésben) amihez jelen Felhasználási feltételekben meghatározott eszközzel, rendszerekkel és csatlakozásokkal kell rendelkeznie (részletesebben lásd az 5. bekezdésben), és az esetleges Próbaidőszak vagy Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszak lejártát követően a jelen Felhasználási feltételek szerinti díjat kell fizetni (részletesebben lásd a 6. bekezdésben). Ezenkívül bizonyos műszaki biztonsági intézkedéseknek is meg kell felelnie, amelyek a Szolgáltatás engedély nélküli felhasználásának – pl. másolás vagy a Szolgáltatásban biztosított tartalom terjesztése – megakadályozása érdekében kerültek foganatosításra.

4. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

4.1 A felhasználói fiók regisztrációja a Területről kezdeményezhető a www.boldogsagprojekt365.hu oldalon, magyar bankkártya használatával vagy bármely más fizetési módon, amely elérhető a Weboldalon.

4.2 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A regisztráció során a Felhasználó csak az általa választott fizetési móddal kapcsolatosan adhat meg adatokat. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

4.3 A választott fizetési módtól függően a Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, számlázási cím bankkártyaszám, CVV/CCV kód, bankkártya lejárati dátum, kártyatulajdonos neve, továbbá a választott fizetési módokra vonatkozó adatok, úgy mint például kupon kód vagy bármely más adat, amely a regisztráció befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.

4.4 Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltatást és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a Szolgáltató indokoltan feltételezi, hogy a Belépési adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor a Szolgáltató jogosult a Szerződést a 12.5 (c) pont alapján azonnali hatállyal felmondani.

4.5 A Szolgáltató bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

4.6 Amennyiben felmerül csalás vagy bűncselekmény esetleges gyanúja, a választott fizetési eszköz használata felfüggesztésre kerülhet.

5. Eszközök

5.1 Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

5.2 Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan Szolgáltatónak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybe vételéhez. A Szolgáltató a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. A Szolgáltató nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.

5.3 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Területen belül hol (lásd a fenti 2.1 pontot) veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális letöltési sebességre vonatkozó követelmények specifikációja elérhető a Weboldalon.

5.4 A Szolgáltató nem biztosít saját eszközöket és nem vállal felelősséget semmilyen készülék teljesítményéért vagy azért, hogy az folyamatosan kompatibilis lesz a Szolgáltatással és annak frissítéseivel.

5.5 A Felhasználó legfeljebb négy (4) különböző eszközön használhatja a Szolgáltatást, amelyek között lehetnek számítógépek, mobiltelefonok vagy táblagépek. A fenti szabályokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval. Hacsak a Szolgáltató másként nem rendelkezik, a Szolgáltatás egyidejűleg legfeljebb két (2) eszközön érhető el.

5.6 A Szolgáltató a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívül esnek.

6. Díjak és fizetés

6.1 A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

6.2 Havidíjas előfizetés esetén a soron következő hónapra vonatkozó előfizetési díjat minden hónapban előre ugyanazon a napon kell megfizetni a Szolgáltatónak, amikor a Felhasználó megkötötte a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának.

6.3 A Felhasználó a díjat a Szolgáltató által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A Felhasználó vállalja, hogy aláírja a szükséges dokumentumokat és kellő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a Szolgáltatás díját határidőben megfizesse.

6.4 Ha a Szolgáltató a Felhasználó részére Próbaidőszakot biztosít, ezen időszakok alatt a Felhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli. A Felhasználónak a Szolgáltatásért először a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszak lejártát követő első napon kell fizetnie (hacsak a Felhasználó a Szerződést nem mondta fel a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszak lejárta előtt) és azután a következő hónapokban minden hónap ugyanezen napján kell fizetnie.

6.5 Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, a Szolgáltató a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenete küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb tizenöt alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével.

6.6 Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, a Szolgáltató azonnal felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz.  A Szolgáltató tizenöt (15) napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7. Tiltott felhasználások

7.1 A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

 • a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása
 • a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 • a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 • a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
 • a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.

7.2 A Szolgáltatást csak a Területen belül, illetve a jelen Felhasználási feltételek 2.1 pontja szerint az EGT-n belül lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást a Területen kívül vagy – a Szerződés feltételei szerint – az EGT-n kívül, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

7.3 A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján a Szolgáltató a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 12. pontot).

8. Kiskorúak

A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

9. Módosítások és változtatások

9.1 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ésszerűség keretei között módosítani a díjakat és a jelen Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseit. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A Szolgáltató köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.2 Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A Szolgáltató köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.3 A 9.2 pont értelmezése során a tartalommal kapcsolatos módosítás akkor minősül lényegesnek, ha a Szolgáltatás tartalmának mennyiségét nagy mértékben csökkentik vagy a tartalom általános irányultsága lényegesen megváltozik. Egy adott cikk, lecke vagy videó hossza vagy azok havi megjelenő száma nem minősül lényeges módosításnak. Lényeges módosítás csak olyan módosítás lehet, amelynek eredményeként a Szolgáltatásban elérhető cikkek, leckék vagy videók száma jelentősen csökken. Jelentős csökkenés a Szolgáltatás teljes tartalmában szereplő összes tartalom 50%-os vagy azt meghaladó csökkenése.

9.4 A jelen 9. pont szerinti felmondás esetén, amennyiben a Felhasználó már a Szerződés megszűnését követő időszakra is teljesített fizetést, a Szolgáltató a Szerződés lejártát követő harminc (30) napon belül visszafizeti a megszűnéssel érintett időszakra fizetett díjat.

A Felhasználó módosítással és visszafizetéssel kapcsolatos tájékoztatása

9.5 A fent leírt módosításokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

10. Elállási jog

A Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés azonnal teljesül). Ha a Felhasználó megkötötte a Szerződést és a Szolgáltatás nyújtása megkezdődött de a Felhasználó nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltatást és alávetni magát a Szerződésnek, akkor a Felhasználó köteles a Szerződést az alábbi 12. pont szerint felmondani. A regisztrációs eljárás során a Felhasználónak kifejezetten meg kell erősítenie (a vonatkozó négyzet bejelölésével), hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés teljesül).

A 10. pont jelen rendelkezése nem alkalmazandó, ha a Próbaidőszak hossza meghaladja a tizennégy (14) napot, mivel ilyen Próbaidőszak alatt a Felhasználó bármikor díjfizetési kötelezettség nélkül felmondhatja a Szerződést, függetlenül attól, hogy a Szerződés megkötése után a Szolgáltatást azonnal igénybe veszi vagy sem.

11. Ügyfelek tájékoztatása

11.1 A Szolgáltató emailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

11.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt megváltoznának. A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott email címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

12. A Szerződés időtartama és megszűnése

12.1 A Szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés vagy 12 hónapra vagy, ami nem újul meg automatikusan. Vagy egy (1) hónapos előfizetési időszakra jön létre, amely automatikusan meghosszabbodik egy-egy (1) hónappal mindaddig, amíg a Felhasználó vagy a Szolgáltató a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint fel nem mondja. Felmondás esetén – a fenti 9.4 pontban meghatározott kivétellel – az adott időszakra előre megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Szolgáltatáshoz. Ha a Felhasználó a 2.4 pont szerint Próbaidőszak vagy a 2.7. pont szerinti Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszak igénybe vételére jogosult, az egy (1) hónapos időszak a Próbaidőszak vagy Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszak végét követő első naptól számítandó (hacsak a Felhasználó a Próbaidőszak vagy Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszak lejárta előtt fel nem mondja a Szerződést).

12.2 Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles a Szolgáltatót emailben, postai levélben vagy – ha a Szolgáltató biztosít ilyen alternatívát – a Weboldalon keresztül értesíteni. Ha a Felhasználó az előfizetését felmondja, a Szolgáltató visszaigazoló emailt küld a Felhasználónak az előfizetéses időszak utolsó napján. Ha a Szolgáltató kívánja felmondani a Szerződést, a Szolgáltató emailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót. A Szerződés a 12.1 ponttal összhangban a Szerződés szerinti aktuális havi időszak végével szűnik meg.

12.3 A díjak vagy a Felhasználási feltételek módosítása esetén a felmondási jog a 9. pont rendelkezései szerint gyakorolható.

12.4 Felhasználó jogosult az előfizetés lemondására. Ezt a szolgáltatás zárt oldalán teheti meg, ahol lehetősége van egy lemondási nyilatkozatot elektronikusan beküldenie. A Szolgáltató, a Felhasználó lemondási nyilatkozatának beérkezését követő 2 munkanapba dolgozza fel azt, így a lemondás a lemondási nyilatkozat beküldésétől számított 2 munkanap után lép érvénybe.

12.5 A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára bármelyik alábbi esetben:

 • a Felhasználó legalább tizenöt (15) napos fizetési késedelembe esik; vagy
 • indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy
 • a Felhasználó visszaél a Próbaidőszakkal, az Ingyenes Vagy Kedvezményes Hozzáférési Időszakkal vagy annak feltételeit megsérti; vagy
 • a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy
 • a Felhasználó egynél (1) több alkalommal próbált meg igénybe venni Próbaidőszakot tizenkét (12) egymást követő hónapban, vagy
 • a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

13. Szellemi tulajdonjogok

13.1 A Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

13.2 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

13.3 A www.boldogsagprojekt365.hu és a www.boldogsagprojekt.hu oldalon található tartalmak kizárólagos tulajdonos Novák Ákos e.v. és a Happy Productions Kft. A tartalmak felhasználása nettó 50.000 Ft/nap/tartalom díjszabást vonnak maguk után automatikusan. Ezen felül bármilyen tartalom felhasználása jogi következményt von maga után.

14. Biztosíték

14.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

14.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet (lásd még a 12. pontot).

15. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

15.1 A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékik kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívűl esnek, így például, de nem kizárólag a fenti 5.6 pontban rögzített esetek esetén vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem megfelelő eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok.

15.2 A Szolgáltatás használhatatlanságát okozó azon üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a Szolgáltató a felelős a 15.1 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, az irányadó jogszabályok szerinti méltányos kártérítésre jogosultak. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy három típusú karbantartás fordulhat elő:

 • Havi tervezett karbantartás: Erre havonta egy alkalommal magyar idő szerint 00:00 óra és 06:00  óra között kerül sor.
 • Nem tervezett karbantartás: Erre magyar idő szerint 00:00 óra és 06:00 óra között kerülhet sor bármelyik napon, ha ez a működés szempontjából szükséges.
 • Sürgősségi karbantartás: Erre bármikor sor kerülhet bármilyen időintervallumban, ha sürgős technikai probléma lép fel, amely alapjaiban veszélyezteti a Szolgáltatás működését.

A fent megnevezett karbantartások ideje alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

16. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Szolgáltatónak, munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

17. Átruházás

A Szolgáltató a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a Szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit bármely Szolgáltató vagy olyan harmadik félre átruházni, akitől ésszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

18. A Weboldalon található hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

19. Joglemondás kizárása

Ha a Szolgáltató nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a Szolgáltatónak a Szerződésben biztosított jogait.

20. Reklamációk és viták

Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, az Előfizető a 21. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

A Felhasználó és a Szolgáltató a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

21. Elérhetőségek és illetékes felügyeleti hatóság

A Szolgáltatót az alábbi elérhetőségen lehet elérni: email cím: hello@boldogsagprojekt.hu.

Az ÁSZF ide kattintva elérhető pdf formátumban is.